Rèm Vải Trẻ Em với nhiều nhân vật hoạt hình tại Thái Nguyên